Hľadanie na stránkach

Počet zobrazení : 45361
Aktuálne 3 hosťov prítomný

                       Poisťovne

Máte problém, čo s chorým členom rodiny?
Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu?
Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS.


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, vymazať ba má na ňu nárok i cudzinec, nezamestnaný a bezdomovec. Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť:

  • lekár špecializovanej ambulatnej starostlivosti
  • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotníckej starostlivosti

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vás usmerníme na telefónnom čísle agentúry: - 037/650 660 1 (v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 15.30 hod.) - 0903 769 880 (v súrnych prípadoch po pracovnej dobe a cez víkend) Pripravte si nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo adresu pacienta / trvalý i prechodný pobyt / zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára diagnózu - popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

Pri prvej návšteve sestry ADOS-u u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné doklady:

  • kópiu prepúšťacej správy
  • kópiu preukazu poistenca
  • kópie ďalších lekárskych správ z posledných 3 mesiacov